Technisch vereniging van eigenaren beheer

Bij het beheer van VvE’s is goed technisch beheer essentieel. Het is voor iedere eigenaar van het grootste belang dat het gebouw in goede staat is en blijft.

Ons technisch adviesbureau beschikt over een team van zeer ervaren technische medewerkers uit verschillende disciplines die iedere dag bezig zijn met technisch beheer en onderhoud. Door het opstellen van goede visie op het planmatig onderhoud en het permanent volgen van de staat van onderhoud van het gebouw, zorgen wij ervoor dat uw onroerend goed haar waarde behoudt.

 

De belangrijkste werkzaamheden betreffen:

 • opstellen visie planmatig onderhoud
 • planmatig meerjaren onderhoud, conform de NEN2767
 • brandveiligheid
 • technische opname bij de start van het beheer
 • periodieke herinspecties
 • het verzorgen van klachten en klein dagelijks onderhoud
 • schoonhouden en groenbeheer
 • algemeen technisch advies en investeringsadvies
   

Visie planmatig onderhoud

Samen met u stellen we de visie van het planmatig onderhoud. In deze visie wordt de strategie vastgelegd. De keuze tot waardebehoud en waardevermeerdering wordt gemaakt!
 

Planmatig meerjaren onderhoud

Wij vertalen de visie van het planmatig onderhoud in meerjarenplannen. Hierin staan precies omschreven welke onderhoudswerkzaamheden in de loop van de tijd moeten worden uitgevoerd en wat de geraamde kosten er van zijn. Deze planning stellen wij op conform de NEN2767. Hierdoor wordt de objectiviteit en kwaliteit van het onderhoudsplan geborgd. Onze technische adviseurs maken de bestekken vragen meerdere offertes bij uitvoerende bedrijven aan. Als vereniging van eigenaren heeft u uiteraard een volledige stem in de keuze van de uitvoerende partij!

Technische beginopname

Het technische beheer wordt gestart door het uitvoeren van de eerste opname. In detail, en op deskundige wijze, nemen we de staat van het onderhoud van het gebouw en de technische installaties op. Samen met de visie planmatig onderhoud vormt de beginopname de basis voor de onderhoudsplannen.
 

Periodieke herinspecties

Middels periodieke herinspecties stellen wij vast of de meerjarenplannen nog actueel zijn en/of dienen te worden aangepast.
 

Het verzorgen van klachten en klein dagelijks onderhoud

Voor het aannemen en afhandelen van onderhoudsklachten en ander dagelijks onderhoud zijn we 24 uur per dag bereikbaar:

 • 24 uur per dag direct beschikbaar
 • Goede calamiteitenservice
 • Landelijke dekking
 • Eenduidige prijzen, leveringsvoorwaarden en kwaliteit
   

Schoonhouden en groenbeheer

In overleg met u stellen wij schoonmaak en groenbeheerschema’s op, selecteren wij schoonmaakbedrijven en controleren wij de uitgevoerde werkzaamheden.
 

Algemeen technisch advies en investeringsadvies

Als geen ander zijn wij bekend en ervaren op het vlak van:

 • investeringsscenario’s
 • vergunningen
 • brandveiligheid
 • bouwprojectmanagement, planning en aansturing