Bestuurlijk vereniging van eigenaren beheer

Wij verzorgen alle voorkomende diensten op het gebied van bestuurlijk vereniging van eigenaren beheer:

  • bestuurlijke ondersteuning;
  • voorbereiden, begeleiden en notuleren van vergaderingen;
  • voeren van de ledenadministratie;
  • opstarten van nieuwe VvE’s;
  • activeren van slapende VvE’s;
  • advisering (bijvoorbeeld bij juridische kwesties);
  • ondersteuning en advies bij verzekeringszaken.
     

Bestuurlijke ondersteuning

Als bewoner, gebruiker of bestuurder van een complex weet u uit ervaring dat het beheer van uw complex een tijdrovende klus is. Een lastige ook, zeker als het gaat om een appartementencomplex of bedrijfsgebouw met veel eigenaren. Wij bieden u daarom een professionele, volledige en financieel aantrekkelijke oplossing voor. Desgewenst kunnen we het VvE bestuur geheel of gedeeltelijk voor u uitvoeren, uiteraard op basis van mandaten en afspraken vanuit de VvE. 
 

Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering is het bestuursorgaan van de vereniging en stelt het jaarverslag en de begroting officieel vast. Ook biedt de ledenvergadering de mogelijkheid om over allerlei onderwerpen van gedachten te wisselen. Wij kunnen u daarbij veel werkzaamheden uit handen nemen. Bijvoorbeeld de voorbereiding van de vergadering, het leiden van de vergadering, de verslaglegging van de vergadering en adviseren over onderwerpen.

Een groot deel van uw begroting bestaat uit onderhoudskosten en -reserveringen. Als ingenieurs- en adviesbureau kunnen wij u uitstekend adviseren aangaande onderhoudswerkzaamheden en eventuele kostenbesparingen. 
 

Ledenadministratie

De ledenadministratie kunt u met gerust hart aan ons overlaten. Middels gespecialiseerde software houden wij de ledenadministratie actueel. Daarbij regelen we het totale proces en de financiële afwikkeling van een verkoop.
 

Opstarten nieuwe vereniging van eigenaren

Het opstarten van nieuwe VvE’s vraagt een specifieke kennis en aanpak, inclusief de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Wij voeren dit uit middels een gestandaardiseerde aanpak. Hierdoor wordt alles in een keer goed geregeld, zowel in juridisch, financieel als in technisch opzicht.  

 

Activeren slapende vereniging van eigenaren

Sommige VvE’s zijn om die uiteenlopende redenen niet (meer) actief. Hierdoor loopt u als eigenaar het risico dat bijvoorbeeld noodzakelijk onderhoud niet meer of te laat wordt uitgevoerd. Daardoor loopt de kwaliteit van het complex achteruit en daalt de waarde. Bovendien dient u als VvE aan een aantal wettelijke verplichtingen te voldoen. Op basis van maatwerkadvies kunnen wij uw VvE op een snelle en slagvaardige manier weer nieuw leven inblazen.
 

Ondersteuning en advies bij verzekeringszaken

Wij bemiddelen, ondersteunen en adviseren uw verzekeringsportefeuille, inclusief het afwikkelen van schadeclaims. Bovendien houden wij de dekking en de vervaldata van uw verzekeringen nauwlettend in de gaten. Indien er betere en goedkopere oplossingen zijn, dan leggen we deze aan u voor.

 

Modelreglementen

Splitsingsreglement 2006
Ondersplitsingsreglement 2006
Splitsingsreglement 1992
Splitsingsreglement serviceflat 1987
Splitsingsreglement 1983
Splitsingsreglement 1973